Přihlásit seRegistrovat HAS CZ a.s.Přibylova 28, CZ -719 00 Ostrava - KunčiceTel.: 420 595 245 019

Pneudoprava a sila


Stránky:   1 2

EXTRABEND - komůrková kolena do pneudopravy

Komůrková kolena jsou inovativní, trubková kolena z polymeru s krátkým poloměrem, vložená jako článek do pneumatických dopravních potrubí. Jejich speciální geometrie umožňuje odklon toku materiálu při minimálním opotřebení díky mrtvé zóně v místě odklonu.

EXTRACURVE - kolena do pneudopravy

Trubková kolena představují nejnovější evoluci ve vývoji širokoúhlých potrubních kolen. Díky jejich flexibilitě a přizpůsobivosti se instalace urychlí a zároveň se dramaticky zvýší životnost.

GT- spojka trubek

Trubkové spojky GT jsou navrženy tak, aby spojily dva konce hladkých trubek na stejné horizontální ose bezpečným, rychlým a pevným způsobem.

ILT - rotační snímače hladiny

Rotační snímač hladiny ILT jsou navrženy pro signalizaci minimální nebo maximální hladiny materiálu uvnitř nádrží, násypek nebo sil. Napětí 24 VDC, 24 VAC, 230 VAC.

ILV - vibrační snímače hladiny

Vibrační snímače hladiny ILV se používají pro monitorování hladiny ve všech typech zásobníků nebo sil a pro všechny druhy prášků nebo granulovaných materiálů.

KCS - bezpeč. systém pro ochranu sil při plnění

Poškození sila nebo jeho příslušenství je nejpravděpodobnější během plnění z cisterny, kvůli riziku přeplnění nebo nadměrného přetlaku. Systém KCS zabraňuje přeplnění a nadměrnému přetlaku a zabraňuje poškození sila, odvětrávacího filtru a dalšího příslušenství. Snižuje také riziko emisí prachu do atmosféry.

Stránky:   1 2

*

*

*